En galax är en stjärnhop som består av miljarder eller biljoner stjärnor. Vår stjärna, Solen, ligger ca. 2/3 ut från mitten i galaxen Vintergatan som är en spiralgalax. Det finns även mindre stjärnhopar som inte klassificeras som galaxer men de fungerar oftast som en sorts satellit till en galax. Runt vintergatan finns ungefär 120 stycken sådana.

Den vanligaste formen av galax är spiralgalaxen, men den verkar inte vara stabil, utan kollapsar vid kollisioner med andra galaxer. Då bildas en oregelbunden galax eller en elliptisk galax. En galax roterar ett varv på några hundra miljoner år. Förvånande nog så rör sig galaxdelarna utanför kärnan i ungefär samma hastighet oavsett avstånd till kärnan, nästan som en stel skiva. Dessutom wobblar stjärnorna upp och ner i sin bana. Armarna i en spiralgalax pekar i rotationens riktning.

Galaxer tycks till större delen bestå av mörk materia; gasmoln, svarta hål, stoftmoln och döda stjärnor. Det sker en viss nybildning av stjärnor, främst i galaxers ytterområden. Galaxer är inte den största grupperingen i universum utan en bunt galaxer bilder en galaxhop. Den galaxhop som vintergatan ingår i kallas Lokala gruppen.

Ordet galax kommer av det grekiska ordet galaxias, mjölkvägen, vilket var vad grekerna kallade det svagt vita stråk som vintergatan bildar på stjärnhimlen.

Exempel på galaxer: