väder

Väder Linköping

Välkommen till datorras

WEBMAIL

LÄNKAR

SPEL

Norra stjärnhimlen

Södra stjärnhimlen

 Stjärnhimlen

En stjärnklar kväll med månfri, mörk himmel kan man med blotta ögat se omkring 2500 stjärnor. Det totala antalet för blotta ögat synliga stjärnor över hela himmelssfären är ungefär 6000. Dessa stjärnor bildar, tillsammans med omkring 150 miljarder andra stjärnor ett diskusformat stjärnsystem (galax) med spiralstruktur som kallas Vintergatan, vars huvudplan kan ses projicerat på himlen som ett ljussvagt band, vintergatan.

Stjärnorna har sedan urminnes tid grupperats i stjärnbilder och de stjärnbilder som används idag har i de flesta fall sina namn från antikens grekisk-romerska mytologi. De ljusaste stjärnorna namnges, sedan tidigt 1600-tal, med en grekisk bokstav följd av stjärnbildens namn på latin (genitiv). För många av de ljusaste stjärnorna använder man egennamn som oftast är av arabiskt ursprung.

En stjärnbild, eller konstellation, är en grupp stjärnor som ser ut att bilda en figur på natthimlen. Stjärnbilderna är avgränsade så att de fyller hela himlen så det kan inte tillkomma fler. För att identifiera stjärnor använder man en grekisk bokstav och stjärnbildens namn. Stjärnorna i stjärnbilden är sedan ordnade så att den ljusstarkaste heter alfa, den näst starkaste beta och så vidare. Det latinska/engelska ordet för stjärnbild är bildat av con- (samman) och stella (stjärna).

På grund av jordens rotation runt jordaxeln, är olika delar av stjärnhimlen synliga från nordpolen och sydpolen. Från ekvatorn står polstjärnan alltid vid horisonten och olika årstider visar olika delar av stjärnhimlen. För kartor, se norra stjärnhimlen, södra stjärnhimlen.